LanKế Toán

Trình độ

Trường Đại Học Sài Gòn

2006Kế Toán Thuế

Hệ chính quy - Đào tạo kế toán chuyên nghiệp, thuế doanh nghiệp, tin học văn phòng

Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM

2011Kế Toán Trưởng

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn vị trí kế toán trưởng!

Trường Đại Học Marketing TPHCM

2013Marketing

Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh và marketing!

Kinh nghiệm

Thực tập sinh

2008 - 2010Công ty Nam Long

Kiểm tra hồ sơ chứng từ kế toán doanh nghiệp, kiểm tra chứng từ, hóa đơn...

Kế toán thuế

2010 - 2015Công ty Hoa Sen

Thực hiện kế toán thuế doanh nghiệp báo cáo thuế, BCTC, hoàn thuế, thủ tục thuế liên quan

Kế toán thuế

2015 - 2016Công ty Ván Ép Việt Nam

Thực hiện kế toán thuế doanh nghiệp báo cáo thuế, BCTC, hoàn thuế, thủ tục thuế liên quan

Trưởng Phòng Kế Toán

2016 - 2018Công ty Thành Đại Phú

Thực hiện kế toán thuế doanh nghiệp báo cáo thuế, BCTC, hoàn thuế, thủ tục thuế liên quan

Điều hành & Nhà sáng lập

2018 - nayDịch vụ kế toán Tân Thuế Việt

Quản lý điều hành dịch vụ kế toán Tân Thuế Việt

Kỹ năngcơ bản

Word

Excell

Tiếng Anh

Giao tiếp

Kỹ năngchuyên môn

Kế toán thuế

Kế toán tổng hợp

Marketing